Tokyo at the First Sight

I wanted to go to Tokyo, because it was usually mentioned as one of the most progressive cities of the world among New York, London, Paris, and Rome. We planned the trip half a year ahead and flew there for two weeks this summer. It was my first visit to the far East, and a lot of things I saw there amazed me.

Tokyo Tower by night
Tokyo Tower by night

On one hand, Tokyo is very urban: it has well established transportation system, skyscrapers, video billboards, newest trends. On the other hand, Tokyo is very traditional: there are a lot of Buddhist shrines, orderly parks, steady rules of ethics, school uniforms, office workers in suits.

Japanese are polite people. When greeting someone, saying goodbye, or appreciating, they always bow. During two weeks I also started bowing. Despite over 12 million residents in Tokyo, it is quite safe in the streets comparing to other big cities of the World. Also there are not so many beggars. People are helpful to each other. When we were searching for the hotel, a woman asked us what we were searching for and led us at the easy-to-be-mistaken streets to the required address. When we got lost in a big metro station, one passer-by offered help and guided us for 10 minutes till the necessary platform. When we were eating in a canteen, the owners talked to us about Europe and then we got some food as a present to take away. It seems that Japanese are living by the rule: One should treat others as one would like others to treat oneself.

There are lots of shrines in Tokyo. The biggest of them are Senso-ji temple in Asakusa district near a market and Meiji Shrine in a forest in Shibuya district. As we hadn’t seen Buddhist shrines before, it was interesting to check how people are behaving there. Nobody went to the shrine, but rather they were praying at the entrance. People put incenses to a big censer. Also people were scooping water from a fountain, rinsing their mouths, and washing faces. Another thing that we saw was some kind of auguring of sticks, where you take a box of sticks and randomly take one stick with a number of it. The number tells what drawer to open in a shelf and take a piece of paper with wishes or answers to your inner questions. I wanted to try that myself, but everything was written in hieroglyphs there. Also we saw how people write their wishes on wooden cards and put them on a wall. Later monks pray for that.

Akihabara district in Tokyo is a paradise for Otaku subculture. Otaku are fans of manga, anime, and computer games. There are a lot of computer game centers and pachinko machines’ houses in Akihabara. Also there are several Maid cafes, where clients are served by young-looking Japanese girls dressed as maids.

If you want to see some modern life, you have to go to Shibuya or Shinjuku districts. You can find some stylish youth walking with transparent umbrellas on rainy days. Your eyes will dive into billboards (sometimes even with some sound). You’ll be surprised by never-ending crowds at the big Shibuya crossing. Japanese like karaoke. We tried it for half an hour too. Every group of visitors get a special room with TV, microphones, and sound system.

I’ll tell you something about the novelties. At some phone service centers we saw a robot Pepper which had been introduced to the world just a week before the trip. You can talk to the robot and he reacts to your emotions. Unfortunately we haven’t figured out if he can speak English, or just Japanese. Everywhere in the city there stand vending machines with drinks, and sometimes with snacks or souvenirs. In the underground of one train station, we found a virtual fitting cabin, where you can see in a screen, how a chosen piece of cloth fits on you. As it was a new device, an employee from a shop assisted interested passers-by. Also I tried out a machine of augury of palm, where you have to put your hand into a mouth of a statue and it prints you a couple of sheets with the description of your life. What was in the results, I don’t know. Is there anybody who can translate that to me from Japanese?

In Tokyo there are a couple of places where you can observe the city from above. I mostly liked the view from Mori Art Museum. Also the view is quite spectacular from Tokyo Sky Tree. The entrance to Tokyo Metropolitan Government Office is free, but at night there are too many reflections in the windows, so photos are not so perfect.

The after-midnight working hours of bars are usually written as the extension of the same day, for example: 11:00-25:00. At the restaurants and canteens, there are plastic copies of the food you can get inside. The most popular dish is not Sushi as I had thought, but ramen noodle soup. Before food, you get a glass of water. After lunch, you have to pay at the cash desk next to the exit. They show the total price in shops or snack bars in a calculator. From all the strange food I tried there, I would accentuate the ice-cream with sweet beans, soft sweets made of green tea, and marinated octopus.

Despite the traditions, globalization is happening in Japan too. Here and there you can see Starbuck’s, H&M, Prada, Mc Donalds. There is a copy of Eiffel Tower (called Tokyo Tower) and also the American Statue of Liberty. There is a Disneyland and quite a lot of shops of Disney merchandise.

The WC in metro stations and sometimes outside are for free. Hotels and shopping centers even have toilets that wash you bottom with a stream of water. Smoking is only allowed in special smoking zones or smoking places in restaurants. Garbage is sorted.

The city trains are quite expensive. In some metro stations you can hear birds tweeting. Before getting into a train, everybody stands in a row at the door of the train. Inside the public transportation there are handles to grab while standing in five rows. Those who get a place to sit, usually sleep, or read comics (the books are written backwards there), or play mobile games.

Tokijas iš pirmo žvilgsnio

Į Tokiją nukeliaut ilgai norėjau dėl to, kad jis dažnai minimas tarp labiausiai pažengusių Pasaulio didmiesčių greta Niujorko, Londono, Paryžiaus ar Romos. Kelionę suplanavom pusmetį iš anksto ir nuskridom dviems savaitėms šią vasarą. Tai buvo mano pirmas apsilankymas tolimuosiuose rytuose ir daug kas, ką ten pamačiau, mane maloniai nustebino.

Tokijo bokštas naktį
Tokijo bokštas naktį

Iš vienos pusės Tokijas labai urbaninistinis: su gerai išvystyta transporto sistema, dangoraižiais, švieslentėm, naujausiom madom; iš kitos – labai tradicinis: su budistų šventyklom, tvarkingai prižiūrėtais parkais, nusistovėjusiom etiketo taisyklėm, mokyklinėm uniformom, kostiumuotais ofisų darbuotojais.

Japonai – mandagūs žmonės. Visad pasisveikinant, atsisveikinant ir padėkojant linkteli galvą. Per dvi savaites ir aš pradėjau galvą linkčiot. Nežiūrint į tai, kad Tokijuj gyvena virš dvylikos milijonų žmonių, gatvėse gana saugu palyginus su kitais Pasaulio didmiesčiais. Taip pat mieste nedaug elgetaujančių. Žmonės paslaugūs vieni kitiems. Beieškant viešbučio, viena japonė pasiteiravo, ko ieškom, ir nuvedė klaidingomis gatvelėmis reikiamu adresu. Kai klaidžiojom vienoj didelėj metro stoty, vienas praeivis pasisiūlė padėt ir 10 minučių vedė mus reikalingos platformos link. Kai valgėm vienoj lokalioj užkandinėj, savininkai pakalbino apie Europą ir gavom lauktuvių išsinešimui. Panašu, kad japonai vadovaujasi taisykle: elkis su kitais taip, kaip nori, kad su tavim elgtųsi.

Tokijuj daug šventyklų. Didžiausios jų yra Senso-ji šventykla Asakusa rajone netoli turgaus ir Meiji šventykla miške Shibuya rajone. Kadangi anksčiau budistų šventyklų nesam matę, tai buvo įdomu pažiūrėt, kaip žmonės elgiasi. Į pačios šventyklos vidų niekas nėjo, o tik meldėsi prie įėjimo. Į didelę smilkalinę žmonės smeigė smilkalus. Dar samčiais iš drakonų fontano sėmė vandenį ir skalavo burną ar šlakstėsi. Dar matėm būrimą iš lazdelių, kur iš dėžutės ištrauki lazdelę su numeriu, pagal numerį atidarai tam tikrą stalčiuką lentynoj ir iš ten pasiimi palinkėjimą ar atsakymą į tavo vidinius klausimus. Būčiau ir aš norėjęs pasiburt, bet lapukuose viskas buvo užrašyta hieroglifais. Ir dar matėm, kaip žmonės kabina ant medinių lentučių užrašytus savo norus, už kuriuos vėliau vienuoliai meldžiasi.

Rajonas Akihabara Tokijuj – Otaku subkultūros rojus. Otaku – tai mangos, anime ir kompiuterinių žaidimų mėgėjai. Akihabara rajone daug kompiuterinių žaidimų centrų ir pachinko lošimo automatų namų. Taip pat čia yra įsikūrę keletas Maid kavinių, kuriuose klientus aptarnauja jaunos tarnaitėmis apsirengusios japonės.

Jei nori pamatyti šiuolaikinio gyvenimo, reikia apsilankyt Shibuya arba Shinjuku rajonuose. Ten pamatysi stilingo jaunimo lietingą dieną vaikščiojančių su permatomais skėčiais, akis margins švieslentės ir video reklamos (kartais ir su garsu), stebins nesibaigiančios žmonių minios Shibujos perėjoj. Japonai mėgsta karaoke. Karaokę pusvalandžiui išbandėm ir mes. Kiekviena lankytojų grupė gauna specialų kambarį su televizorium, mikrofonais ir garso aparatūra.

Papasakosiu šiek tiek apie naujoves. Keliuose telefonų prekybos centruose matėm dar prieš savaitę internete pristatytą robotuką Pepperį, su kuriuo galima pasišnekėti ir kuris reaguoja į tavo emocijas. Tai ir neišsiaiškinom, ar jis moka kalbėt angliškai, ar tik japoniškai. Visur mieste stovi gėrimų ir kartais užkandžių ir suvenyrų automatai. Vienos traukinių stoties požemiuose radom virtualią drabužių matavimosi kabiną, kurioje virtualiai matai ekrane, kaip atrodytų pasirinkti marškinėliai ant tavęs. Kadangi tai dar buvo naujas įrenginys, tai šalia jos susidomėjusius praeivius asistavo parduotuvės darbuotojas. Dar teko išbandyt būrimo iš delno automatą, kur įkiši ranką į statulos burną ir tau atspausdina porą lapukų su tavo gyvenimo aprašymu. Kas ten tiksliai – nežinau – gal kas moka japoniškai ir gali man išversti?

Tokijuj yra keletas vietų, iš kur miestą galima apžiūrėti iš viršaus. Didžiausią įspūdį paliko vaizdas iš Mori Art Muziejaus. Neblogas vaizdas ir iš Tokyo Sky Tree. Tokyo Metropolitan Government Ofise įėjimas nemokamas, bet naktį daug atspindžių languose ir nekokios gaunas nuotraukas.

Barų darbo valandos po vidurnakčio dažnai užrašomos kaip tos pačios paros tęsinys, pvz.: 11:00-25:00. Prie restoranų ir užkandinių dažnai reklamuojasi plastikinės maisto kopijos. Dažniausias patiekalas – ramen makaronų sriuba, o ne sušiai, kaip anksčiau galvojau. Prieš maistą visada gauni stiklinę vandens. Pavalgius susimokėti reikia kasoje prie išėjimo. Parduotuvėse ir užkandinėse visą kainą parodo kalkuliatoriuje. Iš keisto maisto, ką teko ragaut, tai buvo saldžių pupelių ledai, saldūs žalios arbatos kleckiukai ir marinuotas aštuonkojis.

Nežiūrint į tradicijas, Japonijoj vyksta ir globalizacija. Šen bei ten įsikūrę Starbuck’sai, H&M, Prada, Mc Donalds. Taip pat stovi Eifelio bokšto kopija (pavadinta Tokijo bokštu), amerikietiška laisvės statula. Yra Disneilandas ir nemažai Disnėjaus atributikos parduotuvių.

Traukinių stotyse ir kai kur šiaip mieste tualetai yra nemokami. Viešbučiuose ir kai kuriuose prekybos centruose jie netgi automatiškai čiurkšlele plaunantys antrą galą. Rūkyti mieste galima tik specialiose rūkymo zonose arba rūkymo vietose restoranuose. Šiukšlės rūšiuojamos.

Miesto traukiniai gan brangūs. Kai kuriose metro stotyse girdisi paukščiukų čiulbėjimas. Prieš įlipdami į traukinį visi sustoja į eiles prie kiekvienų traukinio durų. Transporte įsikabinimo rankenos iškabintos penkiomis eilėmis. Kas gauna sėdimą vietą, dažniausiai arba miega, arba varto mangos komiksus (knygos vartosi iš kitos pusės), arba žaidžia mobilius žaidimus.

Where will you go today?

A year ago two friends from the Art Pit blog Gintare and Aleksandr contacted me and asked if I liked to join them for a project. They had an idea of a mobile application which shows what is currently happening in the most vibrant East London district – Shoreditch. I liked the idea, and during our free time we started implementing what later that year was born as Hype.

hypeapp

By now, there have been downloaded more than 20000 copies of this iPhone-based app. And everyday about a thousand of users are checking how to spend their free time for most fun and fulfillment. Creative team behind Hype recommend the most worthy events and locations to visit, the most interesting local news to read, the newest street art and urban trends to view.

The app is useful not only to the people who want to have good time spontaneously without planning, but also to the local businesses which want to strengthen recognition and to create brand awareness. Hype connects generation X (people of my age) and millennials (guys of the age of my younger brothers) to local galleries, bars, shops, food, festivals, concerts, etc.

According to statistics, 83% of millennials have slept with their cell phone next to their bed. Also 25% of smartphone owners ages 18-44 say they can’t recall the last time their smartphone wasn’t next to them. Young people (including me :D ) use their smartphones daily not only for dialing and texting, but also for lots of other things, like alarm clock, wireless hotspot, mailing, messaging, tweeting, reading facebook, reading ebooks, creating selfies on Instagram, checking-in on Foursquare, and here comes a new activity – Hyping.

Today is the day when Hype launches in two more areas of London: Soho and Camden. I am looking forward to how all will proceed. If Hype came to your favorite megapolis, which district should it cover?

Kur eisi šiandien?

Prieš metus su manimi sukontaktavo draugai iš Meno duobės blogo Gintarė ir Aleksandras, ir paklausė, ar nenorėčiau prisidėti prie projekto. Jie turėjo idėją tokios mobilios aplikacijos, kuri parodo, kas šiuo metu vyksta energingiausiam rytų Londono rajone – Shoreditch. Man ta idėja patiko ir laisvalaikiu pradėjom kurti tai, kas vėliau tais pačiais metais gimė kaip Haipas.

hypeapp

Šiuo metu yra parsisiųsta daugiau nei 20 tūkst. šios iPhone aplikacijos kopijų. Ir kiekvieną dieną apie 1000 naudotojų tikrina kaip praleist savo laisvalaikį, kad būtų smagu ir pilnavertiška. Kūrybinga Haipo komanda rekomenduoja, kokius vertingiausius renginius ir vietas aplankyt, kokias įdomiausias vietines žinias perskaityt, kokį naujausią gatvės meną ar urbanistines madas pamatyt.

Aplikacija naudinga ne tik žmonėm, kurie nori spontaniškai neplanuodami gerai praleist laiką, bet ir vietiniams verslams, kurie siekia sustiprinti ryšius su klientais ir padidinti prekės ženklo žinomumą. Haipas sujungia X kartą (mano amžiaus žmones) ir tūkstantmetinukus (mano jaunesnių brolių amžiaus jaunuolius) su vietinėm galerijom, barais, parduotuvėm, maistu, festivaliais, koncertais ir t.t.

Pagal statistiką, 83% tūkstantmetinukų yra miegoję su telefonu šalia lovos. Taip pat 25% išmaniųjų telefonų naudotojų nuo 18 iki 44 metų amžiaus sako, kad nebeatsimena, kada paskutinį kartą jų išmanusis nebuvo po ranka. Jauni žmonės (įskaitant mane :D ) kasdien naudoja išmaniuosius ne tik skambinimui ir SMSams, bet ir daugybei kitų dalykų, kaip pavyzdžiui žadintuvas, bevielio ryšio stotelė, el. paštas, susirašinėjimai, tvytinimas, feisbuko skaitymas, el. knygų skaitymas, selfių darymas Instagrame, prisičekinimas Foursquare, ir štai atsiranda nauja veikla – Haipinimas.

Šiandien yra ta diena, kai Haipas paleidžiamas dar dviejuose Londono rajonuose: Soho ir Camden. Įdomu, kaip viskas klostysis. Jei Haipas atkeliautų į tavo mėgstamą megapolį, kuriam rajone jis turėtų veikt?

A Quote

It’s difficult to stay optimistic nowadays, but I am trying my best.

Maybe those guidelines could draw a path into peace and better understanding of each other:

“Seven Deadly Sins

Wealth without work
Pleasure without conscience
Science without humanity
Knowledge without character
Politics without principle
Commerce without morality
Worship without sacrifice.”
― Mahatma Gandhi

Citata

Sunku išlikt optimistiškam šiom dienom, bet stengiuos, kiek galiu.

Gal šios gairės galėtų nuvesti į taiką ir geresnį vienas kito supratimą:

“Septynios mirtinos nuodėmės

Turtas be darbo
Malonumas be sąmoningumo
Mokslas be humaniškumo
Žinios be charakterio
Politika be principų
Komercija be moralės
Garbinimas be pasiaukojimo.”
― Mahatma Gandhi

Programming and the Butterfly Effect

Strong leaders do big influence to those who trust them and follow them. Recently an inspiring talk of the USA president Barack Obama was published on the web, where he invites the young residents of the States to learn programming.

“Don’t just buy a new video game, make one! Don’t just download a latest app, help design it! Don’t just play on your phone, program it!” he said.

It’s not a secret that USA is the leader as software developers and they want to stay in the leading positions.

As the number of programmers grows, we can expect more open source programs. So the code hosting sites like GitHub and Bitbucket should receive even more attention of programmers. I don’t doubt that programmers’ question’n’answer site Stackoverflow also will achieve bigger popularity. It’s very likely that there will be more open-source games and their components online too. On the way, mobile technologies, robotics, the internet of things, and wearables will also be developed.

Unfortunately, every medal has two sides. As the supply grows, in the long run the average salary of the programmers should decrease. Or, I guess, there will just be many spheres which will get computerized even more. So there will be not simple lawyers, doctors, plumbers, drivers, but specialists of these areas, who can program some repeatable processes of their work (similarly to the book-keepers nowadays programming the statistics in their Excel sheets).

Have progressive upcoming 2014 and a bright future!

Programavimas ir drugelio efektas

Stiprūs lyderiai daro didelę įtaką tiems, kurie jais pasitiki ir juos seka. Štai neseniai internete pasirodė JAV prezidento Barako Obamos įkvepianti kalba, kurioje visi jauni Jungtinių Valstijų gyventojai kviečiami mokytis programavimo.

– Vietoj to kad tik nusipirktum naują video žaidimą, – padaryk žaidimą! Vietoj to, kad tik parsisiųstum naujausią programėlę, – padėk ją kurti! Vietoj to, kad tik žaistum telefonu, – programuok jam! – sakė jis.

Ne paslaptis, kad JAV pirmauja kaip programinės įrangos gamintojai ir nori išlikti pirmaujančiose pozicijose.

Sulig programuotojų augimu, galime tikėtis, kad atsiras daugiau atvirojo kodo programų. Taigi kodo saugyklos kaip GitHub ir Bitbucket turėtų gauti dar daugiau programuotojų dėmesio. Neabejoju, kad programuotojų klausimų ir atsakymų svetainė Stackoverflow irgi sulauks dar didesnio populiarumo. Greičiausiai turėsim ir daugiau atviro kodo žaidimų ar jų komponentų. Pakeliui vystysis mobiliosios technologijos, robotika, daiktų internetas ir nešiojamieji prietaisai (pavyzdžiui, nešiojamosios apyrankės, skaičiuojančios tavo žingsnius ir sekančios miego kokybę, bei viešinančios tuos duomenis palyginimui internete).

Deja medalis turi dvi puses – kadangi programuotojų pasiūla didės, bėgant laikui turėtų sumažėti vidutinis programuotojo atlyginimas. Nors, spėju, gali būti ir taip, kad bus daug sričių, kurios tiesiog dar labiau kompiuterizuosis. Taigi bus ne tai kad paprasti teisininkai, gydytojai, santechnikai, vairuotojai, bet šių sričių specialistai mokantys užprogramuot tam tikrus pasikartojančius procesus jų sferoje (panašiai kaip kad dabar buhalteriai užprogramuoja Excel lentelių statistikas).

Progresyvių artėjančių 2014 metų ir šviesios ateities!

Should We Strive For Success Or For Happiness?

Fed up with positive vibes from lifehack.org, I came up with the following two lists.

You cannot stop the waves, but you can learn to surf

If you want to be happy:

 • Help others. This will bring meaning to your life.
 • Have goals. Life without purposes is pointless.
 • Smile. When you feel good, it makes you smile, but also smiling will make you feel good.
 • Keep romantic relationship. Share your happiness with someone you love.
 • Have enough sleep. At least 6 hours and 15 minutes of sleep per night will improve your memory and will make you feel fresh.
 • Live closer to work. Spend less time in traffic jams and packed public transportation.
 • Enjoy the moment. Do what you do with joy and be glad about the present you achieved.
 • Write down good things happened to you. The days will feel more fulfilled.
 • Do something new. From time to time get out of your routine and cross your comfort zone. This will bring liveliness to your life.
 • Pray or meditate. It calms down the anxious mind.

If you want to be successful:

 • Create value for others. People will be grateful for your work.
 • Have a vision. If you want to achieve progress, you need to have a direction.
 • Adapt to situation. As you learn new things and get the cleaner big picture, you will need to adapt your purposes or methods to achieve them.
 • Solve problems creatively. Rules are created to simplify understanding of reality. However, this understanding is always limited, so sometimes you need to break these rules and to create new ones.
 • Be passionate. Passion is the inner drive which moves you forward.
 • Connect to other successful people. Learn from others and share your knowledge with those who need it.
 • Manage time. Prioritize tasks and learn to say NO to low priority activities.
 • Be patient. You’ll fail many times until you achieve success. Get used to that. When you fall, get up and move on.
 • Talk less, do more. You can talk about something later when it is done (as a part of marketing).

Success is something how others evaluate you. It’s the impression you make by your work to the other people. It’s the hierarchy level you achieve in your chosen area.

A man can hope that success will make him happy, but this is not always true.

Happiness is how you feel yourself. Others can’t evaluate your happiness. They can only guess.

You are happy, when you don’t worry about things you care. Or when you achieve something you dreamed about. Each achievement creates new wishes. You are always hungry for something better than you have.

Let’s not allow the achieved happiness to stop personality growth (don’t rest on laurels), but also let’s not forget to enjoy the present while aiming for our objectives.

Finally, if you need some more positive inspiration, have a look at the tumblr of Jordis.

Ar turėtume siekti sėkmės, ar laimės?

Prisisotinęs pozityvių vibracijų iš lifehack.org, sudariau šituos du sąrašus.

Bangų nesustabdysi, bet gali išmokti slidinėti ant banglentės

Jei nori būti laimingas:

 • Padėk kitiems. Tai įprasmins tavo gyvenimą.
 • Turėk tikslus. Gyvenimas be tikslo yra beprasmis.
 • Šypsokis. Kai jautiesi gerai, – nusišypsai. Bet kai nusišypsai, tai irgi pradedi geriau jaustis.
 • Palaikyk romantinius santykius. Pasidalink laime su tuo, ką myli.
 • Pakankamai išsimiegok. Mažiausiai 6 valandos 15 minučių miego per naktį pagerins atmintį ir duos žvalumo.
 • Gyvenk arti darbo. Praleisk mažiau laiko kamščiuose ar viešo transporto spūstyse.
 • Džiaukis momentu. Daryk, ką darai, su džiaugsmu, ir gėrėkis dabartimi, kokią pasiekei.
 • Užsirašyk, kas gero tau nutiko. Praleistos dienos suteiks pasitenkinimo.
 • Padaryk ką nors naujo. Laikas nuo laiko išeik iš rutinos ir kirsk komforto zoną. Tai gyvenimui suteiks gyvybingumo.
 • Melskis arba medituok. Tai nuramina neramų protą.

Jei nori būti sėkmingas:

 • Kurk naudą kitiems. Žmonės bus dėkingi už tavo darbą.
 • Turėk viziją. Jei nori pasiekti progreso, turi turėti kryptį.
 • Prisitaikyk prie situacijos. Išmokstant naujų dalykų ir suvokiant viską didesniu mastu, reikia pritaikyt savo tikslus arba metodus jiems pasiekti.
 • Spręsk problemas kūrybingai. Taisyklės yra sukurtos tam, kad supaprastintų realybės supratimą. Deja šitas suvokimas yra visada ribotas, todėl kartais reikia sulaužyti taisykles ir sukurti naujas.
 • Būk aistringas. Aistra yra vidinė jėga, kuri stumia tave pirmyn.
 • Bendrauk su kitais sėkmingais žmonėm. Mokykis iš kitų ir dalinkis savo žiniomis su tais, kuriems jų reikia.
 • Valdyk laiką. Prioritetizuok užduotis ir išmok pasakyti NE žemo prioriteto veikloms.
 • Būk kantrus. Teks pralaimėti daugybę kartų, kol pasieksi sėkmę. Priimk tai. Kai nukrisi, atsikelk ir eik toliau.
 • Mažiau kalbų, daugiau darbų. Galėsi pakalbėt apie tai vėliau, kai padarysi (ir tai bus tavo marketingo dalis).

Sėkmė yra kažkas, kaip tave vertina kiti. Kokį tu įspūdį sudarai dėl savo darbų kitiems žmonėms. Kokį hierarchinį lygį pasieki savo pasirinktoj sferoj.

Žmogus gali tikėtis, kad tapęs sėkmingas pagaliau bus laimingas. Tačiau tas ne visada tiesa.

Laimingumas yra kaip jautiesi pats. Kitas negali įvertinti, ar tu esi laimingas. Gali tik spėlioti.

Būni laimingas, kai nejauti nerimo dėl tau svarbių dalykų. Arba kai pasieki kažką išsvajoto. Sulig kiekvienu pasiekimu, auga norai. Visada būna alkis kažkam geresniam negu turi.

Neleiskim pasiektai laimei stabdyti asmenybės tobulėjimo (neužmikim ant lauro lapų), bet tuo pačiu besiekdami tikslų nepamirškim pasidžiaugt dabartimi.

Galiausiai jei nori dar pozityvaus įkvėpimo, žvilgtelk į Jordžio tumblerį.

Web Presence of Aidas Bendoraitis [aka archatas]